Kontumace utkání družstva Krupky B v KP1

Na základě dodatečného zjištění neoprávněného startu hráčky Terezy Ajdini (TJ Krupka) rozhodla komise STK KSST ÚK dle čl.334.01 a 334.03 SŘ zkontumovat všechna utkání družstva TJ Krupka B v soutěži KP1, ve kterých hráčka nastoupila. Hráčka Tereza Ajdini byla uvedena na 4 soupiskách v rozporu s čl.461.02 SŘ. Oprávněně startovala na hostování v družstvu žen KST Jirkov ve 2.lize žen (hostování žen schválené ČAST), v mateřském klubu TJ Krupka tak mohla být uvedena maximálně na 2 soupiskách v soutěžích mužů. Byla však uvedena a nastupovala ve 3 krajských soutěžích mužů – družstvo TJ Krupka A – divize, TJ Krupka B – KP 1.třídy, TJ Krupka C – KP 2.třídy. V jednom družstvu tak nastupovala neoprávněně. Jelikož toto pochybení bylo zjištěno až na konci soutěží,ale tento stav trval od 1.kola všech tří krajských soutěží,musela STK KSST ÚK rozhodnout,které družstvo TJ Krupka bude potrestáno. Hráčka Tereza Ajdini byla dle žebříčku ÚK 2017-18 uvedena v základu družstva TJ Krupka C v soutěži KP 2.třídy. K rozhodnutí postihnout družstvo TJ Krupka B se STK KSST ÚK přiklonila vzhledem k většímu počtu vítězných zápasů a tím i většímu ovlivnění hráčky v soutěži KP 1.třídy než v družstvu TJ Krupka A v soutěži Divize.
U všech zkontumovaných utkání bude změměn výsledek na 0:10 wo v neprospěch družstva TJ Krupka B. Oddílu TJ Krupka bude udělena pořádková pokuta 600,- Kč dle Rozpisu krajských soutěží 2018-19. Všechny výsledky hráčky v soutěži budou anulovány, výsledky ostatních odehraných zápasů zkontumovaných utkání budou pro potřeby žebříčku zachovány. Oddíl TJ Krupka uhradí předepsanou pořádkovou 600,- Kč na účet KSST ÚK v termínu do 31.5.2019.

Petr Pavlík
předseda STK KSST ÚK

6 Komentářů

 1. Karel Freimann

  Vyjádření ke kontumaci.
  Myslíme si,že STK KSST ÚK rozhodl nesprávně,dle našeho názoru měla být Krupce udělena pouze pokuta nikoli však kontumace utkání. Uvádíme citaci Soutěžního řádu :
  čl. 334.01
  Ztrátou bodů celého utkání/kontumační prohrou ve smyslu čl.116.03 tohoto řádu/se trestá družstvo zejména :
  k. nastoupí li hráč neoprávněně /např. hráč který je členem oddílu,ale není na soupisce družstva/
  Poznámka :
  Ztrátou bodů se družstvo trestá jen ve vztahu k utkání při němž byla závada zjištěna /srv též článek 112.02/ Postih za provinění dle bodu f),g),h),a i),u tohoto článku se však uplatní i při dodatečném zjištění.
  To není případ Terezy.
  112.02 – Sportovně technické důsledky se uplatňují vždy jen na vlastní projednávaný případ a nejsou vztahovány na případy dřívější i když se v nich prokazatelně vyskytlo totéž provinění.
  Výjimky pro soutěže družstev jsou uvedeny v Poznámce 1. u čl. 334.01.
  Za SKST Teplice,Freimann Karel,ing. Štěpánek Ivan

  1. Tomáš Žielinský

   Ať je výklad správný či mylný, znamenalo by to podle SKST Teplice to, že si lze prakticky zaplatit neoprávněný start v libovolné soutěži a tím tedy pak legitimizovat své dosažené výsledky. Chápu to dobře?

 2. Karel Freimann

  Myslíme si,že výklad je správný ale nedokonalý je Soutěžní řád v němž chybí spousta věcí které ukáže až praxe. O startech Terezy Aidini se na kraji vědělo,mělo tedy reagovat STK kraje které provádí kontrolu soupisek.Rozhodně si nelze zaplatit neoprávněný start to Tomáši určitě víš.

  1. Tomáš Žielinský

   Kontrolu soupisek provádí také ČAST v momentu, kdy schvaluje hostování a následně soupisky. Nezávislost práce jednotlivých svazů má prostě mouchy. Naštěstí existuje článek, který určitou zodpovědnost za předkládané soupisky přenáší na samotné oddíly. SŘ je nedokonalý stejně, jako že neexistuje perpetuum mobile.

   1. Karel Freimann

    Nechápu tvojí poslední větu.Vysvětli.
    Jinak Tomáši,měl by ses dát na politiku na konkrétní dotaz dokážeš skvěle odpovědět tak,že vlastně neodpovíš.
    Ptáme se zda STK KSST ÚK rozhodl správně,myslíme si,že tomu tak nebylo. Tvá odpověď,
    Ať je výklad správný či mylný,je skutečně šalamounská.
    Mně by potěšilo znát tvůj názor a odpověď by mohla být stručná například ano či ne.

 3. Tomáš Žielinský

  Nevím, která věta je nepochopitelná.

  Podle mně zde vznikla chyba nejdříve na straně ČAST. Výklady o kontumaci celého utkání (kde nastoupila Ajdini) jsou nad slunce jasné. V dané situaci bych spíše kontumoval utkání toho družstva, kde byla Ajdini dopsána později – hostování v Jirkově. Tam také mohl být předseda STK uveden v omyl činovníkem ČAST a proto nám to uniklo pozornosti. Jelikož svrchovaná ČAST neprovedla korekce výsledků, padla ona povinnost ke korekci na STK KSSTÚK. A v dané nestandardní situaci, již lze v SŘ těžko hledat logičtější argumenty pro rozhodnutí. Pokud si někdo myslí, že měl zasáhnout předseda STK dříve, tak ho vyvedu z omylu. Nemusel zasáhnout. V SŘ je článek, který odpovědnost za chybné manipulace se soupiskami přenáší na oddíl.

  Pokud se mnou nesouhlasíte, můžete to sem napsat, ale nápad, kdy by se Krupce nekontumovala žádná utkání, je totálně zcestný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code