Platby

Číslo účtu: 203755243/0600 (Moneta)

Při úhradách startovného, evidenčních poplatků a pokut je třeba uvést správné číslo účtu krajského svazu a
variabilního symbolu, kterým je platba identifikována na straně KSST.

Variabilní symbol

Variabilní symbol tvoří deset cifer. První dvě 34. Dalších 6 cifer je stanoveno jako evidenční číslo oddílu, které je
přiřazeno svazem ČAST (pozor nejedná se o IČO právního subjektu). Poslední dvě cifry určují typ platby.

 

EČO klubu: identifikační číslo oddílu – přiděleno ČAST (najdete v Registru ČAST)

Symbol:

 • 01 – registrační poplatek (100,- za přihlášku k registraci hráče)
 • 02 – evidenční poplatek (300,150,30,-)
 • 03 – přestupní poplatek
 • 04 – poplatek za trenéry (školení, licence)
 • 05 – poplatek za rozhodčí (školení, licence)
 • 06 – poplatek za soustředění
 • 07 – startovné v mistrovských soutěžích
 • 08 – startovné v nemistrovských soutěžích
 • 09 – pokuty
 • 10 – disciplinární poplatek
 • 11 – odvolací poplatek
 • 12 – poplatek za dopsání soupisek
 • 13 – úhrada za rozpis soutěží
 • 14 – úhrada za pravidla a soutěžní řád
 • 15 – úhrada za formuláře
 • 16 – úhrada za sportovní materiál
 • 17 – ostatní manipulační poplatky