Kontakty a adresáře

Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

korespondenční adresa: Meruňková 2851/11, Severní Terasa 400 11 Ústí nad Labem
bankovní spojení: 203755243 / 0600

Kontakty na členy výkonného výboru KSST Ústeckého kraje

  • předseda svazu – Vladimír Zajíček, 606 810 090, vladimirzajicek@tiscali.cz
  • místopředseda – Mgr. Karina Vašinová, 776 143 502, karinakori@seznam.cz
  • hospodář a sekretář – Vlastimil Kincl, 724 755 308, vlastimil.kincl@centrum.cz
  • předseda sportovně-technické komise – Petr Pavlík, 606 609 911, petr.pavlik74@seznam.cz
  • vedoucí soutěží – Bc. Tomáš Žielinský, 737 736 976, zielinskyt@seznam.cz
  • předseda komise mládeže – Ing. Ladislav Starý, 777 279 442, ladislav.stary@ekodat.cz
  • předseda trenérsko-metodické komise a komise rozhodčích – Ing. Jiří Novák, 728 525 763, noul@centrum.cz

Kontakty na organizační pracovníky oddílů

Kontakty na organizační pracovníky oddílů v krajských soutěžích ÚK